Tag Archive for 'ผู้รับเหมาไฟฟ้า'

ทำไมต้องใช้บริการรับเหมาไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหากเกิดประมาทก็สามารถทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมหาศาลได้เช่นกัน  อันตรายจะเกิดเหตุขึ้นได้มี 2สาเหตุใหญ่ คือ ไฟฟ้าซอร์ท และไฟฟ้าดูด ทั้งสองกรณี มีสาเหตุการเกิดที่ ต่างกัน และอันตรายที่ได้รับก็แตกต่างกัน ไฟฟ้าชอร์ท เมื่อมีเหตุเกิดเพลิงไหม้เรามักจะได้ยินข้อสันนิฐานว่ามีเหตุ มาจากไฟฟ้าลัดวงจร ภาวะหรือสาเหตุการลัดวงจรคือกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรโดยไม่ผ่านเครื่องใช้   ไฟฟ้า การลัดวงจรของไฟฟ้ามีหลายสาเหตุ สาเหตุหลักเกิดจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ได้มาตรฐาน ปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อย คือ ฉนวนไฟฟ้าชำรุดและเสื่อมสภาพ อาจเนื่องมาจากอายุการใช้งานนาน สภาพแวดล้อมมีความร้อนสูง และใช้พลังงานไฟฟ้าเกินพิกัดจึงทำให้เป็นปัจจัยทำให้เกิดความร้อนภายในสายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า มีสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ หรือสิ่งอื่น ๆ ไปพาดทับหรือสัมผัสสายไฟฟ้า เกิดการขัดสี จนฉนวนชำรุด ลวดตัวนำ ภายในสายสัมผัสกันเองจนเกิดการลุกไหม้ สายไฟฟ้าหลุด หรือขาดลงพื้น ทำให้กระแสไฟฟ้ากระจายอยู่ในบริเวณนั้น หากพื้นผิวบริเวณนั้นเปียกชื้น ก็ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรยิ่งสูงตามไปด้วย แม้ว่าอันตรายจากไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าช๊อต จะพบได้น้อยกว่าอันตรายจากไฟลวก หรือ บาดเจ็บเนื่องจากของร้อน แต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความปลอดภัยนั้นต้องมาก่อนเสมอ จึกความที่จะมีผู้รับเหมาไฟฟ้าที่เชื่อมั่นได้ และรวมไปถึงอุปกรณ์ที่นำมาใช้ก็ต้องได้มาตราฐาน อันตรายจากไฟดูด ไฟช๊อตในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักเกิดในบ้านซึ่งไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงมากนัก เพราะไฟบ้านในประเทศไทยเป็นไฟฟ้าชนิดแรงต่ำ (low voltage) ที่ […]