Tag Archive for 'หญ้าเทียม'

หญ้าเทียมแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

ในปัจจุบันมีการแบ่งแยกประเภทของหญ้าเทียมที่แตกต่างกันออกไป เช่น หญ้าเทียมสำหรับงานอีเว้นท์ , หญ้าเทียมตกแต่งภูมิทัศน์ , หญ้าเทียมงานผนัง , หญ้าเทียมงานสนามเด็กเล่น , หญ้าเทียมสำหรับสนามกีฬา เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายจึงแบ่งประเภทของหญ้าเทียมตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ 1. หญ้าเทียมสำหรับงานสนามเด็กเล่น ในส่วนของหญ้าเทียมที่เหมาะกับงานสนามเด็กเล่นจะต้องเป็นหญ้าเทียมที่มีความหนาแน่นและสูง ใบหญ้าไม่แข็ง แต่ต้องมีความอ่อนนุ่ม และสูงประมาณ 30-40 มิลลิเมตร ความถี่ในการทออยู่ประมาณ 3-8 นิ้ว เนื่องจากอัตตราการใช้งานค่อนข้างสูง จึงต้องใช้หญ้าที่ backing ทนทาน และเส้นหญ้าแข็งแรงถึงจะทำให้อายุการใช้งานทนทาน หากใช้หญ้าเกรดถูกๆ จะทำให้หญ้าแบนเร็วและหลุดออกได้ง่าย โดยจะเริ่มเห็นความแตกต่างเมื่อใช้ไปสัก 3-4 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก การใช้หญ้าเทียมให้เหมาะกับงานจะนำไปสู่การลดการบาดเจ็บจากการหกล้มของเด็กได้ 2. หญ้าเทียมตกแต่งภูมิทัศน์ จัดสวน ควรเลือกหญ้าเทียมที่มีลักษณะเหมือนสนามหญ้า เห็นเส้นหญ้าชัดเจน สีสวย ทอแน่น เพื่อนๆ สามารถเลือกซื้อหญ้าในเกรดกลางนี้ได้ เหมาะสำหรับการติดตั้งถาวร อายุการใช้งาน 5-8 ปีขึ้นไป มีคุณลักษณะของเส้นหญ้าที่ทำเลียนแบบธรรมชาติ คือหญ้ายาว สลับหญ้าสั้น และมี เส้นใยที่หยักงอ บริเวณโคนต้นหญ้าทำให้เกิดความสวยงาม […]